ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ประจำกลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา 

2) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (ประจำกลุ่มงานยุทธศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 

3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปรจำกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด