ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.ช่างซ่อมบำรุง(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 ตำแหน่ง  

2. พนักงานบริการ (รปภ) 1 ตำแหน่ง  

3.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่างๆ 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 ตำแหน่ง 

2. พนักงานบริการ (จ่ายกลาง) 1 ตำแหน่ง  

 

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด