โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา (ประจำกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน  1  อัตรา 

2. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  (ประจำกลุ่มกายภาพบำบัด) จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน (ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน  1  อัตรา 

รายละเอียด

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลบัวลาย

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลบัวลาย  รายละเอียด

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  ดังนี้

1.พนักงานบริการ(ประจำกลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา

2.พนักงานบริการ(ประจำกลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา

3.พนักงานบริการ (พขร)(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

4.พนักงานบริการ (รปภ)(ประจำกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ประจำกลุ่มการพยาบาล) รายละเอียด

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) รายละเอียด

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา  ดังนี้

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

2.นักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา

4.พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา

5.ช่างซ่อมบำรุง 1อัตรา

6.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำกลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)  1 อัตรา

7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำกลุ่มการพยาบาล)  1 อัตรา

รายละเอียด

แบบฟอร์มใบสมัคร